โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
165/3 ถ.สะพานยาว   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-314287
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูผู้สอน
ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 
1. นางสาวอรอุมา   จันทร์พันธ์
 
หมายเหตุ  ผู้ที่ได้อันดับที่ 1   ให้มารายงานตัวในวันที่ 7  สิงหาคม  2563
 เวลา 7.30 น. 
 
นางสาวศิริขวัญ   ประพันธุ์พงษ์        สำรองอันดับ 1 
นายจารุวิทย์   เวชกุล                      สำรองอันดับ 2

โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,12:31   อ่าน 3852 ครั้ง