โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
165/3 ถ.สะพานยาว   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-314287
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
     สัญลักษณ์ของโรงเรียน มีลักษณะเป็นรูปวงกลม  มีชื่อโรงเรียนไตรภูมิวิทยาเป็นภาษาไทย ด้านบน  และ คำว่า ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง  จ. นครศรีธรรมราช  อยู่ด้านล่างของวงกลม  ภายในวงกลมมีรูปคบเพลิง มีแสงและรัศมี โดยรอบ มีตำราเรียนบรรจุภายใน
     สีเขียว   หมายถึง    ความมั่นคง    สมบูรณ์
 
     สีเหลือง  หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง
 
     สีประจำโรงเรียน     เขียว - เหลือง
 
     สีธงประจำโรงเรียน   เขียว - เหลือง