โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
165/3 ถ.สะพานยาว   ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075-314287
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 6 คน
ชื่อ-นามสกุล : ขัวญเรือน กระจ่างตา (เรือน)
ปีที่จบ : 2531   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุรชัย จันทร์เเต้ (เก๋)
ปีที่จบ : 2531   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นิสา ดีชู (เอื้อย)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 2546
อีเมล์ : nisanad_s@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กรรณิกา อรัญกานนท์ (นิว)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 2538
อีเมล์ : suminta@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ผกามาศ ทัศนีย์จามร (กิ่ง)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 2555
อีเมล์ : poppularking@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงเพชร ทองกร (เพชร)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 2550
อีเมล์ : pach_noon@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม